ДІАСТЕМИ

Розділ: 
[від гр. diastema – проміжок] – невеликі перерви в розрізі товщі осадових гірських порід, пов’язані з відрізками часу, впродовж яких не відбувалося накопичення відкладів або мало місце скаламучування і переміщення відкладеного матеріалу. Поняття введено відомим американським геологом Дж. Бареллом (початок XX ст.).