ДІАГРАМА

Розділ: 
[від гр. diagramma – рисунок, креслення] – графічне зображення залежності або співвідношення між різними показниками (величинами). В геології за способами побудови активно використовують Д. розподілу, а також векторні, кругові, променеві, стовпчасті, парагенетичні, трикутні, фігурні та ін. За характером зображення числових даних – варіаційні, точечні та фігурні.
Рис. 1. Стовпчаста діаграма
Рис. 2. Колова діаграма
Рис. Трьохмірне зображення колової діаграми