ДІАГЕНЕЗ

Розділ: 
[від гр. dia – „пере”, genesis – зародження, походження] – 1. Сукупність фізичних, хімічних та біологічних процесів перетворення (ущільнення, дегідратація, іонний обмін, цементація тощо) пухкого осадку в осадову породу після відкладення на дні водних басейнів і наступної його зміни в умовах підвищених температур і тиску верхньої зони земної кори. 2. Перша стадія перетворення осадку в осадову породу.