ДИФУЗІЯ

Розділ: 
[від лат. diffusio – розповсюдження, розтікання] – переміщення частинок (молекул) у напрямку зменшення їх концентрації, зумовлене різницею концентрації (молекулярна Д.), температур (термодифузія), тиску (бародифузія). В результаті Д. відбувається проникненя газів в (через) рідини (воду, нафту та ін.) та породи, а також рідин в (через) товщі порід літосфери.