ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ОСАДОВА

Розділ: 
[від лат. differentiatio – розділяю] – розділення продуктів руйнування (вивітрювання) гірських порід за механічним, хімічним або мінеральним складом в процесі седиментогенезу і діагенезу.