ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МЕТАМОРФІЧНА

[від лат. differentiatio – розділяю] – розділення материнської, відносно однорідної породи на різні мінеральні асоціації під впливом різноманітних фізико-хімічних процесів: розчинення, дифузії, інфільтрації, анатексису та ін.