ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМИ

[від лат. differentiatio – розділяю] – див. диференціація магматична.