ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ МАГМАТИЧНА

[від лат. differentiatio – розділяю] – сукупність процесів, що зумовлюють виникнення із магми різних за складом порід, або порід з різним кількісним співвідношенням вихідних мінералів. Розрізняють Д.М. кристалізаційну (розділення твердих фаз в процесі кристалізації) і власне магматичну або лікваційну Д.М. (розділення в рідинній фазі). Основні фактори Д.М.: зміна термодинамічних умов, гравітація, асиміляція, рух та ін. Синонім – диференціація магми.