ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ

[від лат. differentiatio – розділяю] – 1. Розділення, розчленування, розшарування цілого на різні частини, форми та ступені. 2. В геології загальний термін для всіх процесів, протягом яких має місце утворення з вихідного матеріалу нових продуктів, які генетично з ним пов’язані, але мають різний склад. Виділяють магматичну, осадову та метаморфічну диференціацію.