ДИСПЕРСНІСТЬ

[від лат. – dispersus – розсіяний, розсипаний] – 1. Питома поверхня твердих частинок у дисперсних системах. 2. Ступінь роздробленості осадку або осадових порід на частинки. До високодисперсних належать глинисті осадки і породи.