ДИСПЕРГУВАННЯ

[від лат. dispergere – розсіювати, розсипати] – подрібнення значних за розмірами частинок мінералів і гірських порід на дрібніші. Природне Д. спостерігається під час вивітрювання, штучне – в лабораторіях, на збагачувальних фабриках та ін.