ДИСЛОКАЦІЙНИЙ МЕТАМОРФІЗМ

[від лат. dislocation – зміщення + гр. metamorphoosis – перетворення] – синонім динамометаморфізму.