ДИСЛОКАЦІЇ ПЛІКАТИВНІ

[від лат. dislocation – зміщення + лат. plicatus – складчастий] – широко розповсюджені в земній корі порушення первинної форми залягання гірських порід без розриву їх суцільності під впливом тектонічних або інших (екзогенних, ін’єкційних та ін.) сил. Після зняття напруг форма порід не відновлюється. В результаті утворюються згини товщ порід різного масштабу і форми (складки, флексури, синкліналі, антикліналії та ін.). Синоніми: дислокації складчасті, деформації пластичні.