ДИСЛОКАЦІЇ ДИЗ’ЮНКТИВНІ

[від лат. dislocation – зміщення + disjunctivus – роз’єднання] – див. диз’юнктивні дислокації. Синонім – дислокації розривні, деформації розривні.