ДИСЛОКАЦІЇ ТЕКТОНІЧНІ

[від лат. dislocation – зміщення] – порушення первинного залягання (переміщення, деформація) гірських порід земної кори під впливом тектонічних рухів, а також екзогенних процесів (зсувів, руху льодовика та ін.). Окрему групу складають ін’єкційні Д. (вулканогенні, соляні, глиняні). Поділяються на плікативні (складчасті) та диз’юнктивні (розривні). Синонім – тектонічні структури. Див. також деформація.