ДИНАМІЧНА ГЕОЛОГІЯ

[від гр. dynamis – сила + geo – Земля, logos – вчення, наука] – розділ геології, пов’язаний з вивченням геологічних процесів, що відбуваються на поверхні Землі та в її надрах. Останні змінюють структуру літосфери та рельєф її поверхні, руйнують гірські породи і утворюють нові. Залежно від переважаючої ролі джерел енергії виділяють ендогенні та екзогенні процеси. Розділами Д.Г. є тектоніка (геотектоніка), вулканологія, сейсмологія, структурна геологія.