ДЖЕРЕЛО

Природний вихід підземних вод на поверхню. Розрізняються за дебітом (постійні, змінні), за терміном існування (постійні, періодичні, сезонні, тимчасові та ін.), за мінералізацією води (прісні, солонуваті, солоні, мінеральні), за температурою (гарячі, теплі, холодні). Особливої уваги заслуговують гейзери, терми, воклюзи, мінеральні джерела. Див. також відео.
Рис. 1. Джерело