ДЕФОРМАЦІЇ ТЕКТОНІЧНІ

[від лат. deformatio – спотворення, викривлення] – зміни форми і об’єму геологічних тіл під впливом тектонічних сил. Наслідком Д.Т. є тектонічні порушення або дислокації. Розділяються на розривні (диз’юнктивні), складчасті (плікативні) і ін’єктивні (діапірові).