ДЕФОРМАЦІЇ ПРУЖНІ

Розділ: 
[від лат. deformatio – спотворення, викривлення] – зворотні деформації, при яких відновлюється попередня форма тіла (гірської породи) після зняття зусиль, що її зумовили. В товщах порід Д.П. розповсюджуються у вигляді сейсмічних хвиль.