ДЕФОРМАЦІЇ ПЛАСТИЧНІ

[від лат. deformatio – спотворення, викривлення + гр. plastikos – ліпний, скульптурний] – зміни форми гірських порід без розриву суцільності під впливом зовнішньої сили. Після зняття напруг форма порід не відновлюється. В результаті утворюються згини товщ порід різного масштабу і форми (складки, флексури, синкліналі, антикліналі та ін.). Синоніми – деформації плікативні, дислокації плікативні.