ДЕФЛЮКЦІЯ

[від лат. de – зниження, fluctuari – коливатися] – один із різновидів крипу (слабко зволожений крип) – механізм (процес) сповзання масиву глинистих порід (грунту) під рослинним покривом без розриву суцільності, пов’язаний з глинистими і суглинистими частинками, що переміщуються вниз по схилу за рахунок циклічних деформацій набухання-усадки або пучення (замерзання) - танення у гравітаційному полі. Швидкість зміщення масиву порід змінюється в межах 0,2 - 1,0 см на рік залежно від крутизни схилу. Тісно повязаний з іншими різновидами крипу - температурного, мерзлотного.  За умови перевищення вказаних швидкостей сповзання суцільність породного масиву порушується і відбувається переривчасте сповзання окремих блоків поверхневого шару, що у мініатюрі нагадує зсувний процес. Цейи різновид дефлюкції отримав назву децерація. Наявність децераційних рухів визначається за мікроступінчатістю на схилах. Дерновий покрив розривається і на вертикальних гранях сходинок відслонюється грунт або гірська. Випасання худоби на схилах сприяє активізації децераційних (дефлюкційних) процесів і формуванню мікротерас.