ДЕТРИТ

[від лат. detritus – перетертий * рос. детрит; англ. detritus; нім. Detrit; фр. debris d'animaux, detritus; ісп. detritus] – дрібний уламковий матеріал, який складається з фрагментів черепашок та інших скелетних частин вимерлих організмів. Розрізняють Д. зцементований і незцементований. Накопичується на дні водойми і може бути породотвірним матеріалом, наприклад, для детритових вапняків.