ДЕРИВАТ

Розділ: 
[від лат. derivatus – відведений] – 1. Рідкий або газоподібний продукт кінцевої стадії диференціації магми. 2. Осадова порода, яка сформувалася шляхом перевідкладення продуктів руйнування більш давніх порід.