ДЕПРЕСІЯ

[від лат. depressio – зниження, заглиблення] – 1. В тектоніці – область прогинання земної кори, як правило, заповнена молодими відкладами. 2. В геоморфології: в широкому розумінні – будь-яке зниження земної поверхні; у вузькому розумінні – западина, дно якої лежить нижче рівня океану (Каспійське море, Мертве море та ін.). 3. В гідрогеології - зниження рівня підземних вод навколо свердловини чи колодязя при відкачуванні води.