ДЕНДРИТИ

Розділ: 
[від гр. dendron – дерево] – деревоподібні агрегати мінералів, що утворюються в результаті швидкої кристалізації розчинів, пари або розплавів, головним чином, в тонких тріщинах порід. Формування Д. відбувається під час вершинного і реберного росту кристалів, як наслідок прискореної або стисненої кристалізації, що має місце в умовах нерівномірної дифузії речовини до кристала. Мають складнорозгалужену форму у вигляді плоских гілочок, листа папороті тощо. Найчастіше так кристалізується золото, срібло, мідь, псиломелан, піролюзит.
Див.: 
Рис. 1. Дендрити у вапняку
Рис. 2. Чорні дендрити оксидів марганцю у родоніті
Рис. 3. Дендрити піролюзиту на фельзиті