ДЕЛЮВІЙ

Розділ: 

[від лат. deluo – змиваю] – скорочена назва делювіальних відкладів.