ДЕБІТ

[від фр. debit – витрата] – 1. В гідрогеології – кількість води, яка виливається із джерела, свердловини або колодязя за одиницю часу. 2. В нафтовій і газовій геології – кількість нафти або газу, що надходить за одиницю часу на поверхню зі свердловини. Вимірюється переважно в л/с, м3/с, м3/год, м3/добу.