ДАРСІ ЗАКОН

[від прізвища фр. вченого А. Дарсі (Henry Philibert Gaspard Darcy)] – див. закон Дарсі.