ҐРУНТОЗНАВСТВО

1. Як геологічна наука – вчення про ґрунти, як складову геологічного середовища. Розглядається як галузь інженерної геології, в якій вивчаються ґрунти переважно з точки зору можливого будівництва на них різноманітних споруд. Складається з трьох розділів: загальне ґрунтознавство; технічна меліорація ґрунтів; регіональне ґрунтознавство. 2. Як біологічна наука – вчення про ґрунти як складову біосфери і підсистему глобальної екосистеми. 3. Як самостійна природнича наука – вчення про ґрунт як самостійне природно-історичне тіло, яке складає специфічну оболонку Землі – педосферу. На сьогодні поки що цей напрямок активно розвивається в межах фізичної географії.