ҐРУНТОВІ ВОДИ

Підземні води першого від поверхні постійного водоносного горизонту, який не має зверху суцільної покрівлі з водотривких (водонепроникних) порід. Ґ.В. не мають напору і змінюють свій рівень залежно від пори року. На формування і режим Ґ.В. впливають особливості геологічної будови, рельєф, клімат, рослинність та діяльність людини. Залежно від типу пустотності порід виділяють Г.В. порові, тріщинні та карстово-тріщинні. Для Ґ.В. характерна гідрохімічна зональність – збільшення з півночі на південь глибини залягання і мінералізації. Прісні Ґ.В. широко використовуються для місцевого водопостачання, а в районах з дефіцитом артезіанських вод – для централізованого водопостачання. Під впливом антропогенних чинників відбуваються значні зміни режиму і хімічного складу Ґ.В., зокрема відбувається підтоплення територій. Ґ.В. потребують охорони від забруднення. Синонім (маловживаний) – підґрунтові води. Див. відео1, відео2.
Рис. 1. Блок-діаграма розміщення і формування грунтових вод