ҐРУНТ

1. Як складова геологічного середовища – будь-які гірські породи і техногенні породні утворення, що розглядаються як багатокомпонентні динамічні системи в умовах впливу інженерної діяльності людини. Розділяються на дисперсні і скельні. Є об’єктом інженерного (геологічного) ґрунтознавства – складової інженерної геології. 2. Як складова літосфери – верхній гумусований шар кори вивітрювання. Є об’єктом вчення про кори вивітрювання, складової літології. 3. Як складова педосфери – самостійне природно-історичне біокосне тіло, що має специфічну „резервну” родючість. Є об’єктом класичного (біологічного, географічного) ґрунтознавства.