ГУСТИНА

Фізична властивість, яка визначає відношення маси мінералу (гірської породи) до її об’єму. Залежить від структури та атомного (мінерального) складу мінералу (породи). Вимірюється в г/см3 (т/м3).