ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ СКЛАД

[від лат. granulum – зернятко, грец. metreo - вимірюю] - вміст у пухкій осадовій породі частинок різного розміру, об'єднаних у фракції. Визначається як відносне (відсоткове) співвідношення відповідних груп механічних елементів (мінеральних зерен) за розміром. Для уламкових порід гранулометричний склад є класифікаційною ознакою. За розміром частинок вони поділяються на псефіти (грубоуламкові), псаміти (піщані), алеврити (пилуваті), пеліти (глинисті).