ГРАНУЛІТО-БАЗИТОВИЙ ШАР

[від лат. granulum – зернятко, гр. basis – основа] – нижній шар земної кори, складений високометаморфізованими породами. Спочатку був названий базальтовим шаром, так як вважалося, що він складений базальтами (за даними швидкостей сейсмічних хвиль). Див. також базальтовий шар.