ГРАНІТО-ГНЕЙС

Розділ: 
[від лат. granum – зерно, слов’ян. гнус – гнилий * англ. gneiss; нім. Gneis; фр. gneiss; ісп. gneis] – повнокристалічна полощата або сланцювата гірська порода, яка займає проміжне положення між гранітом і гнейсом. За складом і структурою відповідає граніту, а за текстурою – гнейсу. Формуються в глибинах земної кори при застиганні магми в умовах спрямованого тиску або в процесі її руху. Також маже утворюватись при метасоматозі раніше сформованих гірських порід. Широко розповсюджені в межах докембрійських кристалічних щитів, в тому числі Українському.
Рис. 1. Валун граніто-гнейсу
Рис. 2. Граніто-гнейс із штата Массачусетс, США. Мінеральний склад: плагіоклаз (40%), KПШ (25%), кварц (25%), хлорит (5%), мусковіт (2%), епідот (2%).