ГРАНІТИЗАЦІЯ

Розділ: 
[від лат. granum – зерно] – процес перетворення хімічного і мінерального складу гірських порід (розплаву) і наближення його до гранітового. Характерними особливостями Г. є: 1) значна зміна речовинного складу гірських порід (розплаву) в результаті привнесення одних (кремнезем, луги та ін.) і винесення інших (Mg, Fe, Ca та ін.) хімічних компонентів; 2) висока активність лугів, води і вуглекислоти; 3) загальне зменшення активності K і зростання активності Na в процесі зниження температури і тиску. Виділяють три різновиди Г. залежно від ролі розплаву: метасоматичний, палінгенно-метасоматичний, інфільтраційно-анатектичний. В геологічній літературі термін „Г. не має загальноприйнятого значення. Під Г. розуміють: 1. Процес впровадження (ін’єкції) магми у вмісні породи з утворенням мігматитів. 2. Процес утворення мігматитів в результаті анатексису. 3. Процес утворення гранітів під впливом метаморфізму. 4. Сукупність таких явищ і процесів, як палінгенез, метасоматоз, мігматизація, ін’єкція, асиміляція і контамінація. 5. Процес магматичного заміщення, в результаті якого під впливом розчинів, що вміщують K і Na, порода будь-якого складу розплавляється і утворюється магма гранітного складу. 6. Процес метасоматичного перетворення порід будь-якого складу у породи гранітоїдного складу у твердому стані, без розплавлення.