ГОТЕРІВ

[від с. Отерів поблизу м. Невшателя (Швейцарія)] – скорочена назва готерівського віку крейдового періоду і готерівського ярусу крейдової системи.