ГОРОУТВОРЕННЯ

Сукупність тектонічних та денудаційних процесів, які зумовлюють утворення гір.

Див.: