ГОРНБЛЕНДИТ

Розділ: 
[від нім. Hornblende – рогова обманка] – крупнозерниста кристалічна інтрузивна магматична порода основного складу, темно-зеленого, чорного кольору. Складена переважно роговою обманкою (90-100%) з домішками піроксенів (до 10%) і олівіну (5-10%). Від амфіболіту відрізняється генезисом (магматичний) своєрідною повнокристалічною, крупнозернистою структурою. Текстура масивна. Зустрічається порівняно рідко в невеликих об’ємах в межах інтрузій піроксенітів.
Рис. 1. Горнблендит із Польщі