ГОРИЗОНТ

[від гр. horizontos — той, що обмежує * англ. horizon, level; нім. Horizont, Niveau; фр. horizon, niveau; ісп. horizonte] -  1. Шар або пачка, який виділяється в межах або на межі будь якого стратиграфічного підрозділу (ярусу, світи) за характерними особливостями (літологічними, мінералогічними, палеонтологічними, гідрогеологічними тощо). 2. В стратиграфії - основний регіональний стратиграфічний підрозділ, що об'єднує одновікові світи або їх частини. Кожен горизонт має власну назву, яка пов’язана з місцевістю, де розміщений його стратотип. Прослідковується на всій площі регіону. Геохронологічним еквівалентом горизонтом є час.