ГОМОГЕННИЙ

[від гр. homos – рівний, однаковий, загальний; genesis – походження, утворення] – однорідний, утворений (складений) з рівних за складом частин. В геології термін активно використовується для характеристики природних фізико-хімічних систем, склад і властивості, а також процеси яких в усіх частинах однакові. До гомогенних систем належать процеси акреції, магматичні флюїди, седиментаційні басейни тощо. Протилежне – гетерогенний.