ГОМО…

[від гр. homos – рівний, однаковий, загальний] – перша складова частина складних слів, яка означає рівність, однорідність, єдність, подібність та ін. Приклади: гомогенний мінеральний склад, гомогенні флюїди, гомогенна акреція. Протилежне – гетеро