ГЛЯЦІОДИСЛОКАЦІЯ

[від лат. glacies – лід, фр. dislocation – зміщення] – 1. Процес деформації пухких гірських порід, що складають ложе льодовика, під впливом його ваги і руху. 2. Приповерхнева геологічна структура, що утворилася під тиском льодовика і характеризуються порушеним заляганням гірських порід. Виникає при наявності нерівностей рельєфу поверхні корінних порід, що перешкоджають руху льодовика. До гляціодислокацій належать складки, насуви, що мають локальний характер. В рельєфі проявляються у вигляді валоподібних морен напору або великих ізольованих височин. На відміну від тектонічних порушень захоплюють лише поверхневі товщі порід та мають обмежене розповсюдження. Наприклад, Канівські гляціодислокації
Рис. 1. Гляціодислокації (складки нагнітання), утворені в суглинисто-піщаних озерно-болотних товщах під впливом льодовика, що рухався над ними. Гірський Алтай