ГЛИНИСТІ СЛАНЦІ

Глинисті осадові породи, щільні (пористість 1-3%), сланцюваті, переважно темно-сірого, чорного, іноді зеленуватого або коричнюватого кольору. Складаються здебільшого з глинистих мінералів – гідрослюд, хлориту, іноді каолініту, монтморилоніту, гідрослюд, а також кварцу, польових шпатів та ін. мінералів. Вміщують також органічну речовину, новоутворення карбонатів, сульфідів феруму. Не розмокають у воді. Утворюються внаслідок ущільнення (діагенезу) глин та їх часткової метоморфізації при зануренні в глибини земної кори. Під впливом тиску та інших агентів можуть перетворюватись у хлоритові сланці або філіти. У XXI столітті стали досить популярними завдяки "сланцевій" революції, що пов'язана з видобутком із глинистих сланців сланцевого газу і сланцевої нафти.
Рис. 1. Відслонення глинистих сланців. Штат Монтана, США
Рис. 2. Шматок глинистого сланцю