ГЛИНИ

Розділ: 
Незцементовані полідисперсні (тонкоуламкові) осадові породи, які вміщують більше ніж 50% частинок розміром < 0,01 мм і 25-30% частинок < 0,001 мм, що складаються переважно з глинистих мінералів. Головними хімічними компонентами є: SiO2 (30-70%), Al2O3 (10-40%), H2O (5-10%). Також присутні Fe2O3 (FeO), CaО, MgO, Na2O та ін. Поділяються за складом, походженням. Основними типами Г. за складом є: гідрослюдисті, каолінові, монтморилонітові, хлоритові та полімінеральні. За походженням виділяють елювіальні і перевідкладені. Серед останніх виділяють озерні, морські, річкові, льодовикові (водно-льодовикові). Утримуються в шматку завдяки силам зчеплення різної природи між тонкодисперсними глинистими частинками. Колір Г. різноманітний і залежить від хромофорів. Каолінові мають білі, сірувато-білі кольори, монтморилонітові – сірі, рожевуваті, хлоритові – сірувато-зелені. Мають значну пористість (до 50-70%), невисоку щільність (1,8-2,4 г/см3). При замочуванні набрякають, втрачають міцність, стають пластичними. Слабопроникні і тому часто слугують екранами для природних вод, газів, нафти. Залягають у вигляді невеликих прошарків, лінз, а також потужних (десятки і сотні метрів) пластів і пачок. Гідрослюдисті Г. утворюються як в морських, так і в континентальних умовах. Потужність їх пластів може досягати декількох десятків метрів. Каолінові глини широкого розповсюдження не мають. Їх формування пов’язано з процесами вивітрювання. В порівнянні з іншими типами вони мають низьку адсорбційну здатність. Потужність лінз і пластів каолінових Г. не перевищує 2-3 м. Монтморилонітові Г. утворюються в локальних ділянках кори вивітрювання, а також в процесі гальміролізу вулканічного попелу. Особливі їх властивості – жирний блиск, значне набрякання при замочуванні, адсорбція. Полімінеральні Г. мають широке розповсюдження. Вони є продуктом перевідкладення первинних глинистих порід. Серед їх мінералів переважають гідрослюди, в меншій кількості присутні каолініт, хлорит і монтморилоніт. Г. використовуються для виготовлення кераміки, вогнетривких виробів, як адсорбенти тощо. Синонім – глинисті породи.
Рис. 1. відслонення глин на морському узбережжі
Рис. 2. Вигляд поверхні глини. Естонія
рис. 3. Глина монтморилонітового складу під електронним мікроскопом