ГЛЕТЧЕР

[від нім. Gletscher – місцевої назви льодовика в Швейцарії] – природне скупчення мас льоду на земній поверхні. Формується вище снігової лінії в результаті метаморфізації снігу. Розрізняють Г. покривні або материкові та гірські. Виконують значну геологічну роботу з руйнування гірських порід (екзарація), переміщення уламків та накопичення їх у вигляді морен та водно-льодовикових відкладів.