ГІТІЯ

Розділ: 
[від швед. gyttia – муляка] – озерно-болотний або лагунний мул, що складається із залишок мікроорганізмів та екскрементів тварин із домішками мінеральної речовини (переважно оксиди феруму). Різновидами Г. є сапропель та сапрокол. Зустрічається в евтрофних озерах.