ГІПОТЕЗА РАДІОМІГРАЦІЙНА

[від гр hypothesis – передбачення + лат. radiare – випромінювати промені, migratio – переміщення, переселення] – гіпотеза тектонічного розвитку Землі, запропонована відомим російським геологом В.В. Білоусовим (1942-1943 рр.). За основу Г.Р. прийняті наступні положення: 1. Основний енергетичний фактор Землі – радіоактивність. 2. Земля утворилася із первинно холодної речовини. Розігрів її відбувся в результаті ущільнення речовини під впливом тепла радіоактивного розпаду. 3. Диференціація матеріалу земної кулі відбувалася весь час і триває донині. На початку геологічної історії речовина Землі була менш диференційована і радіоелементи розподілялись в ній більш рівномірно, а не концентрувались в корі, як це сталося пізніше. В процесі диференціації виникають вертикальні потоки матеріалу (легкого – догори, важкого – донизу), які є чинником коливних рухів земної кори.