ГІПОТЕЗА КОНТРАКЦІЙНА

[від гр. hypothesis – передбачення + лат. contraction – стиснення] – тектонічна гіпотеза, згідно якої Земля зменшує свій об’єм внаслідок охолодження. Розроблена французьким геологом Ель де Бомоном у середині XIX ст. Пояснює утворення складчастості в результаті стиснення земної кори. Відіграла значну роль у розвитку геотектоніки.
Рис. 1. Елі де Бомон, Жан Батист Арман Луі Леонс (1798—1874) - видатний французький геолог , автор контракційної тектонічної гіпотези