ГІПОГЕННИЙ

[від гр. hypo – внизу, знизу, під; genesis – походження] – глибинний,  пов’язаний з процесами, що відбуваються на значних глибинах надр Землі. Синонім - ендогенний (від лат. endo - усередині). Протилежне - гіпергенний. Наприклад: гіпогенні мінерали, гіпогенні породи, гіпогенні тектонічні процеси.